Golfklubber som landskabspillere

Projektopstart på Asserbo Golf Club; "Golfklubber som landskabspillere" hedder projektet, der skal se nærmere på hvilken rolle golfklubber spiller - eller KAN spille - i det multifunktionelle landskab, for eksempel på områder som friluftsliv, kulturhistorie og biologisk mangfoldighed.

Udgangspunktet er FN's ambitiøse plan for verdens udvikling, der i 2015 blev defineret via de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i 2015. Man kan læse mere om de globale mål her.

Projektet hos os har især fokus på mulige samarbejdsrelationer med andre lokale aktører på landskabsplan - altså interessenter og potentielle udviklingsmuligheder, der rækker ud over golfbanens traditionelle og primære formål som arena for vores fælles sport.
Det er projektmedarbejderne, der identificerer og kontakter foreninger, privatpersoner og organisationer som vi kunne have gavn af at arbejde sammen med.
Til foråret skal der afholdes en workshop med de forskellige aktører for at se på samarbejdsmuligheder og udvikle konkrete strategier. Projektet afsluttes med en håndbog og en manual, der kan inspirere andre - særligt golfklubber - til nye samarbejdsprocesser.

Projektet er finansieret af den nordiske forskningsfond STERF og foruden Asserbo Golf Club deltager en svensk og en norsk golfklub.

Projektet afsluttes til sommer 2018, og resultaterne kan bruges af alle nordiske golfklubber til at identificere og udnytte deres multifunktionelle potentiale.


Projektopstart på Asserbo Golf Club; "Golfklubber som landskabspillere" hedder projektet, der skal se nærmere på hvilken rolle golfklubber spiller for det multifunktionelle landskab, eksempelvis friluftsliv, kulturhistorie og biologisk mangfoldighed.

Projektet har især fokus på mulige samarbejdsrelationer med andre lokale aktører. Til foråret skal der eksempelvis afholdes en workshop med de forskellige aktører for at se på samarbejdsmuligheder. Projektet afsluttes med nogle ...konkrete redskaber for golfklubberne, der kan inspirerer til nye samarbejdsprocesser.

Projektet er finansieret af den nordiske forskningsfond STERF og foruden Asserbo Golf Club deltager en svensk og en norsk golfklub.

Projektet afsluttes til sommer 2018, og resultaterne kan bruges af alle golfklubber til at udnytte deres multifunktionelle potentiale.