Miljøpolitik

Miljøpolitik for Asserbo Golf Club

Naturen på og omkring banen spiller en stor rolle
for golfspillere og andre gæster og brugere af området. Vores intention er at
give naturen de bedst mulige betingelser - både på vores egne arealer, men også
i et større perspektiv.

Formålet med vores miljøpolitik er at give
mulighed for langsigtet planlægning og varige miljøløsninger.
Målet er, at miljøbelastningen fra banen og klubdriften skal være så lav som
mulig under hensyntagen til økonomi, golfspil og tekniske muligheder.

- Vi vil i vores aktiviteter implementere en
adfærd og holdning, der er miljømæssigt optimal, ansvarlig og bæredygtig under
hensyntagen til klubbens økonomi og uden negativ påvirkning af spiloplevelsen
på banen.
- Vi vil efterleve gældende lovgivning
og krav i forbindelse med sikkerhed, sundhed og miljø for medlemmer, gæster og
medarbejdere. Vi vil årligt fremlægge vores grønne regnskab som påbudt af
miljøstyrelsen.
- Vi vil prioritere en minimering af
vores ressourceforbrug og reducere mængden af affald og forurening fra klubbens
aktiviteter. I den forbindelse vil vi tilstræbe brug af teknikker, teknologi og
midler, der prioriterer forebyggelse fremfor bortskaffelse.
- Vi vil informere internt og eksternt
om vores påvirkning af miljøet og om vores tiltag til forbedring af miljøet på
og omkring banen og klubhuset.
- Vi vil sikre et godt internt
arbejdsmiljø med henblik på at opnå bedst muligt menneskeligt velvære blandt
klubbens personale.
- Vi vil være et godt eksempel og blandt
frontløberne og igangsætterne på miljømæssige tiltag i lokalsamfundet og i
golfbranchen